Do naší třídy chodí 20 dětí - 14 chlapců a 6 dívek.

Třídní učitelkou je Mgr. Martina Vojáčková.

Vychovatelkou je paní Romana Grejtovská.